Có thể nói, thị trường Tài chính và tiền tệ chính là chiếc nhiệt kế hữu hiệu nhất có thể đo “sức nóng” của nền kinh tế. Mọi sự thay đổi của thị trường tài chính như tỷ giá, lãi suất…đều tác động trực tiếp tới các hoạt động giao thương khác. Bởi cán cân kinh doanh – tài chính – kinh tế toàn cầu thay đổi mỗi ngày nên công việc của người học Tài chính ngân hàng luôn năng động, nhịp độ nhanh và nhiều thử thách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *