Lobbying korporacyjny i jego wpływ na procesy polityczne

Lobbying korporacyjny i jego wpływ na procesy polityczne:
Działania lobbyingowe korporacji mają istotny wpływ na procesy polityczne poprzez wywieranie presji na decydentów i instytucje. Korporacje mogą angażować się w lobbing, aby promować swoje interesy, zmieniać przepisy prawne lub wpływać na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej.