Cách đăng ký dịch vụ nhắn tin giấu số VinaPhone

Nhắn tin giấu số VinaPhone là một trong những dịch vụ mang đến nhiều tiện ích cho người dùng trong quá trình liên lạc nhắn tin. Theo đó, bạn có thể sử dụng dịch vụ này để giấu số điện thoại của mình. Trong nhiều trường hợp bạn muốn tạo bất ngờ cho người thân hoặc muốn bảo mật số điện thoại của mình thì có thể sử dụng dịch vụ giấu số tiện ích này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *